ထိုင်းပြင်ဆင်

ကိုလည်းကြည့်။

Letterပြင်ဆင်

(m; maw mā)

  1. ထိုင်းဘာသာ၏ ၃၃ ခုမြောက် ထိုင်းအက္ခရာဖြစ်သည်။