တဆံယဲၢ် ကိုလည်းကြည့်။

မြန်မာပြင်ဆင်

ဗမာ cardinal numbers
 <  9 10 11  > 
    Cardinal : တဆယ် (ta.hcai)
    Ordinal : ဒသမ (da.sa.ma.)

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

တစ် (tac, one) +‎ ဆယ် (hcai, ten)

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ဂဏန်းခြေပြင်ဆင်

တဆယ် (ta.hcai) (ဂဏန်း ၁၀)

ဘာသာပြန်များပြင်ဆင်

  • အင်္ဂလိပ်: ten