ကိုလည်းကြည့်။

မွန်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

Proto-Mon-Khmer *paaŋ (mouth; opening) မှ။

အသံထွက်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

ပါၚ် (အက္ခရာ ဖလှယ်ရန် လိုအပ်)

  1. ပါးစပ်

ဘာသာပြန်များပြင်ဆင်

  • အင်္ဂလိပ်: mouth