ဝီကီပီးဒီးယား ကိုလည်း ကြည့်ပါ။

ဗမာ ပြင်ဆင်ရန်

တစ်ဦးဆိုင်နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

ဝီကီပိဒိယ (wikipi.di.ya.)

  1. (စာလုံးပေါင်းအဟောင်း) Wikipedia
  2. ဘာသာပေါင်း မြောက်များစွာအတွက် အခမဲ့လွတ်လပ်အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း သန်းချီရှိသည်။ ဘာသာစကားပေါင်း ရာချီ၍ ရှိသည်။