ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • sentence final particle
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ရာ၌ လေးနက်စေရန်သုံးသော အဆုံးသတ်စကားလုံး။
  ပေါင်းရစေသား။ ဖြစ်စေသား။ ဓာန်ချုပ်။ ၁၈၅။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

 • ပါစေ,ပါရစေ(all parts)

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 2. worol used to lend emphasis to a prayer, wish, oath, etc.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • verbal affix
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ကြိယာ၏ အနက်ကို ပြေပြစ်လေးနက်စေသော စကားလုံး။
  မှတ်သား။ အခံ့သားထိုင်နေ။ ပြောသားပဲ။ MED။ 475။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 1. particle suffixed to a verb or adjective to convey the sense of being definite or explicit.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ကြိယာပြင်ဆင်

သား (sa:)

 • causative verbs
 • သား
 • သား(v)
 • current
 1. အရေးအကြောင်းထင်စေသည်။
  ရေကို သားသော်အကြားမထင်။ ဓာန်ချုပ်။ ၁၈၅။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

 • မျဉ်းတား,မျဉ်းဆွဲ(all verbs)

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 1. rule, draw, inscribe(a line); delineate.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ကျပ်ချိန်ပမာဏကို ရေတွက်ရာတွင် သုံးသော စကားလုံး။
  ငါးကျပ်သား။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 3. numerical classifier used in counting the number of ticals or fractions of a tical or viss.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတို့တွင် ပဓာနအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါဝင်နေသည့် ဒြပ်ကိုပြသော စကားလုံး။
  အမဲသား။ ပိတောက်သား။ ရှံသား။ ငွေသား။ ထုသားပေသားကျ။ လက်မောင်းကြွက်သား။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • word denoting matter or material having uniform composition or some distinguishing feature such as meat, wood, fabric, tissue, etc.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. တစ်စုံတစ်ဦး၏မွေးရက်၊ဇာတိ၊နေထိုင်ရာ၊လုပ်ငန်းစသည်ကို အကြောင်းပြု၍ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်သောစကား။
  အင်္ဂါသား၊ သင်္ဘောသား၊ ချီပါသား၊ လှေထိုးသား၊ ကျောင်းသား။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 2(a). word denoting that a person belongs to a certain set of males-such as being lorn on a particular day, pursuing a certain type of occupation, being raised in a particular locality, etc.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ပုဂိ္ဂုလ်အစုဟူသော သဘောဖြင့်ထောက်ကူသောစကားလုံး။
  သုံးဦးသားခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်နေကြ၏။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 2(a). word denoting a group of persons.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ကလေးငယ်၌ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ဦးလုံး အတွက်သုံးလေ့ရှိသော စကားလုံး။
  တစ်ရက်သား၊ တစ်လသား၊ ၁၆ နှစ်သား။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

 • ယောက်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 1(b). word denoting the age of a child.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဝါစင်္ဂပြင်ဆင်

 • numerical classifier
 • သား
 • သား(part)
 • current
 1. ပုဂိ္ဂုလ်ဖြစ်ကြောင်းပြသောစကားလုံး။
  လူသား၊နတ်သား။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 1(a). word denoting a being.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

သား (sa:)

 • common noun
 • သား
 • သား(n)
 • current
 1. သတ္တဝါမှ ပေါက်ဖွားသော သတ္တဝါငယ်။
  နွားသားအမိ။ ဓာန်ချုပ်၊ ၄။ ၁၈၅။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

 • ယောက်၊ဦး

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 3. young (of animals).

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

သား (sa:)

 • common noun
 • သား
 • သား(n)
 • current
 1. သားယောက်ျား၊ သားမိန်းမကိုခြုံခေါ်သောအမည်။
  သားတို့ရုပ်ရည်၊သီတာမည်သား...။

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

 • ယောက်၊ဦး

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

 • သားသမီး,ရင်သွေး,(all nouns)

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 2. child.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.

ဗမာ ပြင်ဆင်

သား

အသံထွက်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

သား (sa:)

 • common noun
 • သား
 • သား(n)
 • current
 1. မိဘနှစ်ပါးမှပေါက်ဖွားသောယောက်ျား။ သားယောက်ျက်။
  -

အရေအတွက်ပြင်ဆင်

 • ယောက်၊ဦး

ကြောင်းတူသံကွဲများပြင်ဆင်

 • သားယောက်ျား, သားရွှေခဲ, သားရွှေသွေး,(all nouns)

ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများပြင်ဆင်

 • သမီး, သမီးမိန်းကလေး,(all nouns)

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဘာသာပြန်ပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

 • 1. son.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Burmese Orthography, Myanmar Language Commission, 1993.