unadorned - အခြားဘာသာစကားများ

unadorned ကို ဘာသာစကားများ ၁၂ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

unadorned သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ