ဂျပန် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

  • ခန်ဂျိ :
  • ဟိရဂန : あく
  • ရိုမဂျိ : aku

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

  1. မကောင်းဆိုးဝါး။

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်