ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • ခန်ဂျိ :
  • ဟိရဂန : あく
  • ရိုမဂျိ : aku

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. မကောင်းဆိုးဝါး။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်