ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

နာမ်စားပြင်ဆင်

あれ (ရိုမဂျိ are)

  1. အဲဒီဟာ

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်