, နှင့် こ゚ ကိုလည်းကြည့်။
Japanese Hiragana kyokashotai GO.svg
U+3054, ご
HIRAGANA LETTER GO
Composition: [U+3053] + ◌゙ [U+3099]

[U+3053]
Hiragana
[U+3055]

ဂျပန်ပြင်ဆင်

Stroke order
 

အသံထွက်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

(ရိုမဂျိ go)

  1. : ဘာသာစကား
  2. : မွန်းတည့်; သန်းခေါင်

ဂဏန်းခြေပြင်ဆင်

(ရိုမဂျိ go)

  1. : ငါး

တစ်ဦးဆိုင်နာမ်ပြင်ဆင်

(ရိုမဂျိ Go)

  1. : ဝူ တရုတ်