ဂျပန်ပြင်ဆင်

ဤဝေါဟာရကို ခန်းဂျီး ဖြင့်

Grade: 2
on’yomi

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

インドネシア (အင်ဒိုနီးရှား) +‎ (ဘာသာစကား)

တစ်ဦးဆိုင်နာမ်ပြင်ဆင်

インドネシア語 (ဟိရဂနနှင့် ခတခန インドネシアご, ရိုမဂျိ Indoneshiago)

  1. ဘဟာဆာ အင်ဒိုနီးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာစကား