ဂျပန်ပြင်ဆင်

ဤဝေါဟာရကို ခန်းဂျီး ဖြင့်

Grade: 2

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

モンゴル +‎ (language)

နာမ်ပြင်ဆင်

モンゴル語 (ဟိရဂနနှင့် ခတခန モンゴルご, ရိုမဂျိ Mongoru-go)

  1. မွန်ဂိုးလီးယား ဘာသာစကား