ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • きゅう (kyuu)

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ကိုး

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်