ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • じゅう (juu)

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ဆယ်။
  2. တစ်ဆယ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်