ဂျပန် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : ちか
  • ရိုမဂျိ : chika
  • မြန်မာ : ချိခ

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

  1. မြေအောက်ထပ်

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်