ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : ちか
  • ရိုမဂျိ : chika
  • မြန်မာ : ချိခ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. မြေအောက်ထပ်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်