ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : だいがく
  • ရိုမဂျိ : daigaku
  • မြန်မာ : ဒိုင်းဂခု

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. တက္ကသိုလ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်