ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • ဟိရဂန : て
  • ရိုမဂျိ : te
  • မြန်မာ : တဲ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. လက်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်