ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. နာရီ (အချိန်)

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်