ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : いす
  • ရိုမဂျိ : isu
  • မြန်မာ : အိဆု

နာမ်ပြင်ဆင်

椅子 (counter , ဟိရဂန いす, ရိုမဂျိ isu)

  1. ကုလားထိုင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်