ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • すいようび (suiyoubi)

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်