ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : ない
  • ရိုမဂျိ : nai
  • မြန်မာ : နိုင်း

နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

  1. မရှိသော။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်