ဂျပန်ပြင်ဆင်

ခန်ဂျိပြင်ဆင်

(common “Jōyō” kanji)

  1. ဝသော

Readingsပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:ja-readings

ရင်းမြစ် ၁ပြင်ဆင်

ဤဝေါဟာရကို ခန်းဂျီးဖြင့်
あぶら
Grade: S
kun’yomi
၏ အသံထွက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်များအတွက် あぶら ကို ကြည့်ပါ။
(ဤဝေါဟာရ သည် あぶらခန်ဂျိ စာလုံးပေါင်း ဖြစ်သည်)

ရင်းမြစ် ၂ပြင်ဆင်

ဤဝေါဟာရကို ခန်းဂျီးဖြင့်
やに
Grade: S
kun’yomi
၏ အသံထွက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်များအတွက် やに ကို ကြည့်ပါ။
(ဤဝေါဟာရ သည် やにခန်ဂျိ စာလုံးပေါင်း ဖြစ်သည်)