ဂျပန် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

  • ဟိရဂန : あし
  • ရိုမဂျိ : ashi
  • မြန်မာ : အရှိ

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

  1. ခြေထောက်။

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်