ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : ぎんこう
  • ရိုမဂျိ : ginkou
  • မြန်မာ : ဂင်းခိုး

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ဘဏ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်