ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက် ပြင်ဆင်

  • ဟိရဂန : でんわ
  • ရိုမဂျိ : denwa
  • မြန်မာ : ဒင်းဝ

နာမ် ပြင်ဆင်

  1. ဖုန်းတယ်လီဖုန်း

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်