ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • ခန်ဂျိ :
  • ဟိရဂန : あお
  • ရိုမဂျိ : ao

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. အပြာ။ အပြာရောင်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်