အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

  • noicon(file)

ကြိယာပြင်ဆင်

  1. abrogate၏ simple past tense နှင့် past participle