အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

ကြိယာပြင်ဆင်

  1. affect၏ simple past tense နှင့် past participle