အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

ကြိယာပြင်ဆင်

  1. ally၏ simple past tense နှင့် past participle