ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက် ပြင်ဆင်

  • ခန်ဂျိ :
  • ဟိရဂန : あね
  • ရိုမဂျိ : ane

နာမ် ပြင်ဆင်

  1. အစ်မ။

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်