ဂျပန် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

  • ခန်ဂျိ :
  • ဟိရဂန : あに
  • ရိုမဂျိ : ani

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

  1. အစ်ကို။

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်