အင်္ဂလိပ် (en)

calcium (အများကိန်း calciums) calcium

  1. ကယ်လဆီယမ်