အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်ရန်

ကြိယာ ပြင်ဆင်ရန်

  1. cough simple past နှင့် အတိတ်ကာလပြ ကြိယာသဏ္ဌာန်