အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

face

nounပြင်ဆင်

  • မျက်နှာ ၊
  • မျက်နှာ၏အနေ ၊
  • ဥပဇ္ဇာ ၊
  • အမှု၏အချင်းအရာ ၊
  • အဆင်းသဏ္ဏာန်
  • ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရဲရင့်ခြင်း ၊

verbပြင်ဆင်

*   မျက်နှာချင်းဆိုင်သည် ၊ Maung Jotu is facing the music after a fiasco.
    

Synonymပြင်ဆင်

Antonymပြင်ဆင်