အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်

ကြိယာ ပြင်ဆင်

  1. fight simple past နှင့် အတိတ်ကာလပြ ကြိယာသဏ္ဌာန်