ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

gob

အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. အတုံးအခဲ။ပါးစပ်။