အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ဤအမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရှိသည်။
Wikipedia en

အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

ကြိယာ ပြင်ဆင်ရန်

mince (အက္ခရာဖလှယ်ရန် လိုအပ်) (third-person singular simple present minc, ပစ္စုပ္ပန် ကြိယာသဏ္ဌာန် ing, simple past and past participle minced)

 1. (transitive) အပိုင်းပိုင်း တုံးထစ်လှီးသည်။ နုပ်နုပ်စင်းသည်။
  Butchers often use machines to mince meat.
 2. (transitive) (လေသံကို) လုပ်ပြောသည်။
  • 1869, Alexander J. Ellis, On Early English Pronunciation, with special reference to Shakespeare and Chaucer, part 1, page 194:
   In some districts of England ll is sounded like w, thus bowd (booud) for BOLD, bw (buu) for BULL, caw (kau) for CALL. But this pronunciation is merely a provincialism, and not to be imitated unless you wish to mince like these blunderers.
  • 1905, George Henderson, The Gaelic Dialects, IV, in the Zeitschrift für celtische Philologie, published by Kuno Meyer and L. Chr. Stern, volume 5, page 98:
   One may hear some speakers in Oxford mince brother into brover (brëvë); Bath into Baf; both into bof.
  • 1915, Willa Cather, The Song of the Lark:
   "The preacher said it was sympathetic," she minced the word, remembering Mr. Larsen's manner.
 3. (intransitive) ဟန်လုပ်၍ ခြေလှမ်းတိုတို လမ်းလျှောက်သည်။ ကနွဲ့ကလျ လျှောက်သည်။
  The daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, mincing as they go. --Is. III. 16.
  I'll turn two mincing steps into a manly stride.Shakespeare
 4. (intransitive) ကနွဲ့ကလျ ပြုမူပြောဆိုသည်။
  I love going to gay bars and seeing drag queens mince around on stage.

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

mince (အက္ခရာဖလှယ်ရန် လိုအပ်) (ဗဟုဝုစ် minces or -)

 1. (uncountable) အပိုင်းပိုင်း တုံးထစ်လှီးထားသော အသား။
  Mince tastes really good fried in a pan with some chopped onion and tomato.
 2. (countable) လမ်းလျှောက်ဟန်။
  • Truman Capote, Children on their Birthdays: (Can we date this quote?)
   A wiry little girl in a starched, lemon-colored party dress, she sassed along with a grownup mince, one hand on her hip, the other supporting a spinsterish umbrella.
  • John Fowles: (Can we date this quote?):
   She was just the same; she had a light way of walking and she always wore flat heels so she didn't have that mince like most girls. She didn't think at all about the men when she moved. Like a bird.
  • 2010, Tom Zoellner, Uranium: War, Energy, and the Rock That Shaped the World:
   His skin was china pale, he walked with a slight mince, and his silver mustache was always trimmed sharp; it was his custom to send a bouquet of pink carnations to the wives of men with whom he dined.
 3. (countable) ဟန်လုပ် ပြုမူပြောဆိုခြင်း။
  • George Bernard Shaw: (Can we date this quote?)
   A very moderate degree of accomplishment in this direction would make an end of stage smart speech, which, like the got-up Oxford mince and drawl of a foolish curate, is the mark of a snob.
  • 1928, R. M. Pope, in The Education Outlook, volume 80, page 285:
   And, further, who has not heard what someone has christened the "Oxford" mince, where every consonant is mispronounced and every vowel gets a wrong value?
  • 2008, Opie Read, The Colossus, page 95:
   [...] a smiling man, portly and impressive, coming toward them with a dignified mince in his walk.