အိုက်စလန်ဘာသာ (is)

နာမ်

nóvember m

  1. နိုဝင်ဘာ