အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

natation (အများကိန်း natations)

  1. ရေကူးခြင်း။
  2. ရေကူးခြင်းအတတ်။