အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

noun (အများကိန်း nouns)

  1. နာမ်
  2. သက်ရှိ၊ သက်မဲ့၊ ဒြပ်မဲ့၊ ဒြပ်ရှိ တို့၏အမည်ဟူသမျှကို Noun ဟုခေါ်သည်။