အင်္ဂလိပ် ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

philistine (အများကိန်း philistines)

  1. အနုပညာနှင့် ဒုံးဝေးသူ။ အနုပညာကို မခံစားတတ်သူ။

နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

philistine (နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော (comparative) more philistine, အသာလွန်ဆုံး (superlative) most philistine)

  1. အနုပညာကို နားမလည် မခံစားတတ်သော။