အင်္ဂလိပ်

ပြင်ဆင်ရန်
  1. wend simple past နှင့် အတိတ်ကာလပြ ကြိယာသဏ္ဌာန်