ဂျပန်ပြင်ဆင်

နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

きいろ (-na inflection, ရိုမဂျိ kiiro)

  1. 黄色: ဝါသော

နာမ်ပြင်ဆင်

きいろ (ရိုမဂျိ kiiro)

  1. 黄色: အဝါ